วันที่ 20 ตุลาคม 2564  นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา พร้อมด้วย นายสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล รองนายก อบจ., นายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม รองนายก อบจ., นางพุทธิพร พลอยผักแว่น ท้องถิ่นจังหวัดฯ , พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ ที่ปรึกษาฯ , นายธีระชัย เทพนอก ผอ.สน.ช่าง , นายจิรยุทธ อาสาเสน เลขานุการ อบจ. และ นายเตชิต กลิ้งทะเล ผอ.กองสาธารณสุข ลงพื้นที่ตรวจสถานการณ์น้ำท่วมในเขต อ.เมืองนครราชสีมา ที่ได้รับผลกระทบจากมวลน้ำทะลัก และเอ่อท่วมในหลายพื้นที่อย่างหนัก
      #จุดที่1 มิตรภาพซอย 4 ซึ่ง สำนักช่าง อบจ. ได้นำรถโมบายเคลื่อนที่ “ครัวน้ำใจ อบจ.โคราช” ไปประกอบอาหารปรุงสุกแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ร่วมกับ นายประพจน์ ธรรมประทีป ส.อบจ.อ.เมือง เขต 4 , นางรัชฎา ใจกล้า ส.อบจ.อ.เมือง เขต 5
      #จุดที่2 ชุมชนเกษตรสามัคคี 2 (หลังวัดสุสาน) โดยมี นายอดุลย์ อยู่ยืน ส.อบจ.อ.เมือง.เขต 2 , นายวินัย ศิลาเริง ประธานชุมชนเกษตรสามัคคี 2 , นางอรพิมพ์ พานเอี่ยม ประธาน อสม.ชุมชนเกษตรสามัคคี 2 , ผู้บริหารและสมาชิกเทศบาลนครนครราชสีมา ร่วมให้ข้อมูล
      #จุดที่3 ชุมชนประปาพัฒนาและชุมชนเกษตรสามัคคี 2 (หลัง รพ.มหาราชนครราชสีมา) ซึ่งน้ำท่วมสูงรถเล็กไม่สามารถสัญจรได้ ต้องใช้รถยกสูงเท่านั้น
      ทั้งนี้ ขอขอบคุณการสนับสนุนจาก บริษัท ซีพี สหอุตสาหกรรม จำกัด โดยมี นายยิ่งใหญ่ นาเวียง ผจก.ทั่วไป CPPC นำคณะเข้ามอบกระสอบสำหรับบรรจุทรายจำนวน 30,000 ใบ เพื่อช่วยเหลือพี่น้องในเขตเมือง มา ณ ที่นี้