วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11.00 น. ที่ สนง.อบจ.นครราชสีมา  นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา พร้อมด้วย นายวุฒิชัย วงศ์ปัญโญ ปลัด อบจ., นางวรรณภา นวลฉิมพลี ผอ.กองการเจ้าหน้าที่ มอบนโยบายให้แก่ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ที่มารายงานตัวเข้า สังกัด อบจ.นครราชสีมา จำนวน 13 คน