วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564  ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย  นายนรเสรฎฐ์ ศิริโรจนกุล รองนายก อบจ.นครราชสีมา , นายสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล รองนายก อบจ.นครราชสีมา,นายกมลศักดิ์ เกษเมธีการุณ รองนาย อบจ.นครราชสีมา และข้าราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ร่วมรณรงค์สวมใส่ผ้าไทยพื้นเมือง ทุกวันอังคาร และวันศุกร์
      ขอเชิญชวนทุกหน่วยงาน_ทุกภาคส่วน_ร่วมรณรงค์สวมใส่ผ้าไทยพื้นเมือง เพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาไทย และสร้างรายได้ให้กับชุมชน