วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15.00 น. ที่ สนง.อบจ.นครราชสีมา  นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา เป็นตัวแทนชาวโคราช รับมอบถุงยังชีพจาก อบจ.สกลนคร ที่ได้รวบรวมส่งกำลังใจให้พี่น้องชาวโคราชที่ประสบอุทกภัย โดย นายพินิตเมธ ทีฆธนานนท์ ประธานสภา อบจ.สกลนคร และคณะ นำมามอบให้จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 120 ชุด ซึ่ง อบจ.นครราชสีมา จะนำน้ำใจนี้ไปส่งมอบให้แก่ผู้ประสบภัยต่อไป
      โดยมี นายรักชาติ กิริวัฒนศักดิ์ ประธานสภา อบจ.นม.,นายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม รองนายกฯ,นายก้องเกียรติ วงศ์นิยม ส.อบจ.อ.เมืองเขต1,นางสาวธัญญารัตน์ รัตนชินกร ส.อบจ.อ.เมืองเขต7,นายสรรชัย กาญจนวัฒนา ส.อบจ.อ.เมืองเขต8 และนายชาคริต ทิศกลาง ส.อบจ.อ.เฉลิมพระเกียรติ ร่วมให้การต้อนรับ