วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16.00 น. ที่ สนง.อบจ.นครราชสีมา  นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา ประชุมหารือกับคณะกรรมการพิจารณาเรื่องการโยกย้ายผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดฯ เพื่อความโปร่งใส และเป็นไปตามระเบียบขั้นตอนที่ถูกต้อง