ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 535 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-01-10T21:21:56+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 535 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2022-01-10T21:21:56+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ วัสดุเคมีภัณฑ์และอื่น ๆ จำนวน 2 รายการ ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

2022-01-07T20:25:29+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ วัสดุเคมีภัณฑ์และอื่น ๆ จำนวน 2 รายการ ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)2022-01-07T20:25:29+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-01-05T20:45:09+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2022-01-05T20:45:09+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนน 226 โรงไฟฟ้าย่อย บ้านสระทอง หมู่ที่ 7 ตำบลทับสวาย เชื่อมต่อถึงวัดโนนสำราญ บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 9 ตำบลเมืองพลับพลา อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-01-05T18:26:31+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนน 226 โรงไฟฟ้าย่อย บ้านสระทอง หมู่ที่ 7 ตำบลทับสวาย เชื่อมต่อถึงวัดโนนสำราญ บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 9 ตำบลเมืองพลับพลา อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2022-01-05T18:26:31+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแสนสุข หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยแถลง เชื่อม บ้านหนองตาฮิง ตำบลห้วยแคน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา โดยยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-01-04T23:12:14+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแสนสุข หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยแถลง เชื่อม บ้านหนองตาฮิง ตำบลห้วยแคน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา โดยยวิธีเฉพาะเจาะจง2022-01-04T23:12:14+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๘ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-12-30T21:46:08+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๘ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2021-12-30T21:46:08+07:00

โรงเรียนเมืองยางศึกษา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประมูลให้เช่าทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ที่ตั้งในโรงเรียนเมืองยางศึกษา

2021-12-30T21:20:17+07:00

โรงเรียนเมืองยางศึกษา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประมูลให้เช่าทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ที่ตั้งในโรงเรียนเมืองยางศึกษา2021-12-30T21:20:17+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการผลิตและเผยแพร่วารสารองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-12-29T21:36:08+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการผลิตและเผยแพร่วารสารองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2021-12-29T21:36:08+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตัดหญ้าและดูแลบำรุงรักษาพื้นที่บริเวณสำนักช่าง จำนวน 6 รายการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-12-29T21:27:07+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตัดหญ้าและดูแลบำรุงรักษาพื้นที่บริเวณสำนักช่าง จำนวน 6 รายการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2021-12-29T21:27:07+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการผลิตและเผยแพร่วารสารองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-12-29T21:12:20+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการผลิตและเผยแพร่วารสารองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2021-12-29T21:12:20+07:00
Go to Top