ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดลอกสระน้ำภายในโรงเรียนพระทองคำวิทยา อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-09-27T16:00:33+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดลอกสระน้ำภายในโรงเรียนพระทองคำวิทยา อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2021-09-27T16:00:33+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดิน (Cover Way) โรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-09-27T15:57:29+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดิน (Cover Way) โรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2021-09-27T15:57:29+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดิน โรงเรียนปราสาทวิทยาคม อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-09-27T15:53:47+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดิน โรงเรียนปราสาทวิทยาคม อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2021-09-27T15:53:47+07:00

-เปลี่ยนแปลง- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างบ้านพักครู ชั้นเดียว ๑๐ ยูนิต โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2021-09-27T15:50:57+07:00

-เปลี่ยนแปลง- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างบ้านพักครู ชั้นเดียว ๑๐ ยูนิต โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2021-09-27T15:50:57+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริษัทรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินสถานที่อาคารให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๙ แห่ง ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-09-27T14:26:17+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริษัทรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินสถานที่อาคารให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๙ แห่ง ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2021-09-27T14:26:17+07:00

-เปลี่ยนแปลง- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างบ้านพักครู ชั้นเดียว ๑๐ ยูนิต โรงเรียนดอนไพลพิทยาคม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2021-09-27T14:19:28+07:00

-เปลี่ยนแปลง- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างบ้านพักครู ชั้นเดียว ๑๐ ยูนิต โรงเรียนดอนไพลพิทยาคม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2021-09-27T14:19:28+07:00

-เปลี่ยนแปลง- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างบ้านพักครู ชั้นเดียว ๑๐ ยูนิต โรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคม อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2021-09-27T14:15:13+07:00

-เปลี่ยนแปลง- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างบ้านพักครู ชั้นเดียว ๑๐ ยูนิต โรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคม อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2021-09-27T14:15:13+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการถนน อบจ.นม.๒๑๑๐๔ รร.นิคมชลฯ-ซับเศรษฐี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2021-09-27T14:11:44+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการถนน อบจ.นม.๒๑๑๐๔ รร.นิคมชลฯ-ซับเศรษฐี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2021-09-27T14:11:44+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง ที่ใช้สำหรับโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ทั้ง 58 แห่ง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-09-27T14:04:49+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง ที่ใช้สำหรับโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ทั้ง 58 แห่ง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2021-09-27T14:04:49+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ชุดผจญเพลิงภายในอาคารครบชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-09-27T14:03:43+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ชุดผจญเพลิงภายในอาคารครบชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2021-09-27T14:03:43+07:00
Go to Top