ประกาศประชาสัมพันธ์ รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา(ด้านการศึกษา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

2022-01-19T10:34:16+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

ประกาศประชาสัมพันธ์ รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา(ด้านการศึกษา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25642022-01-19T10:34:16+07:00

ประกาศประชาสัมพันธ์ รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

2022-01-19T10:32:10+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

ประกาศประชาสัมพันธ์ รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25642022-01-19T10:32:10+07:00

ประกาศ รายงานผลการจัดเก็บรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ธันวาคม 2564

2022-01-19T10:14:37+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

ประกาศ รายงานผลการจัดเก็บรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ธันวาคม 25642022-01-19T10:14:37+07:00

ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 1 โครงการ

2022-01-18T14:47:18+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 1 โครงการ2022-01-18T14:47:18+07:00

ประกาศประชาสัมพันธ์ รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2022-01-18T13:13:07+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

ประกาศประชาสัมพันธ์ รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา2022-01-18T13:13:07+07:00

ประกาศประชาสัมพันธ์ แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 13 พ.ศ.2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2022-01-14T15:07:52+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

ประกาศประชาสัมพันธ์ แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 13 พ.ศ.2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา2022-01-14T15:07:52+07:00

ประกาศประชาสัมพันธ์ แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 – 2565) แก้ไข ครั้งที่ 8 พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2022-01-14T15:06:42+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

ประกาศประชาสัมพันธ์ แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 – 2565) แก้ไข ครั้งที่ 8 พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา2022-01-14T15:06:42+07:00

ประกาศประชาสัมพันธ์ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2022-01-07T21:36:34+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

ประกาศประชาสัมพันธ์ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา2022-01-07T21:36:34+07:00

ประกาศ รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

2022-01-05T21:42:29+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

ประกาศ รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25642022-01-05T21:42:29+07:00
Go to Top