โรงเรียนปากช่อง 2 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการสอน วิชาเอกสังคม และวิชาเอกภาษาจีน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครร

2022-01-04T22:21:41+07:00

โรงเรียนปากช่อง 2 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการสอน วิชาเอกสังคม และวิชาเอกภาษาจีน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครร2022-01-04T22:21:41+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.16202) บ้านหนองเครือ – บ้านห้วยแคน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

2021-08-18T15:20:01+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.16202) บ้านหนองเครือ – บ้านห้วยแคน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา2021-08-18T15:20:01+07:00

Business Continuity Plan : BCP

2021-07-19T12:47:47+07:00

แผนการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

Business Continuity Plan : BCP2021-07-19T12:47:47+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดลอกสระน้ำภายในโรงเรียนปราสาทวิทยาคม อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-07-09T08:53:46+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดลอกสระน้ำภายในโรงเรียนปราสาทวิทยาคม อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2021-07-09T08:53:46+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง บ้านหนองไม้แดง หมู่ที่ 13 ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว ถึง ตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-07-09T08:20:06+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง บ้านหนองไม้แดง หมู่ที่ 13 ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว ถึง ตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2021-07-09T08:20:06+07:00

Online Casino Sister Sites

2021-08-23T19:30:47+07:00

Online Casino Sister SitesIt is a well known fact that casino sites like Flash Casino

Online Casino Sister Sites2021-08-23T19:30:47+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงอาคารเรียนที่ 1 (อาคาร 216 ต) โรงเรียนสูงเนิน อำเภอสูงจังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-07-14T10:05:56+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงอาคารเรียนที่ 1 (อาคาร 216 ต) โรงเรียนสูงเนิน อำเภอสูงจังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2021-07-14T10:05:56+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสนับสนุนการจัดการศึกษาเสื้อผ้า อุปกรณ์การเรียนและหนังสือสำหรับนักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-07-12T15:38:49+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสนับสนุนการจัดการศึกษาเสื้อผ้า อุปกรณ์การเรียนและหนังสือสำหรับนักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2021-07-12T15:38:49+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านเตย หมู่ที่ 1 ตำบลกระเบื้องใหญ่ อำเภอพิมาย สายเหมืองสระประปาบ้านเตย-เหมืองบ้านตลาดแคตะวันออก หมู่ที่ 15 ตำบลธารประสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

2021-07-09T10:47:52+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านเตย หมู่ที่ 1 ตำบลกระเบื้องใหญ่ อำเภอพิมาย สายเหมืองสระประปาบ้านเตย-เหมืองบ้านตลาดแคตะวันออก หมู่ที่ 15 ตำบลธารประสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา2021-07-09T10:47:52+07:00
Go to Top