กิจกรรมจิตอาสา “ทำความดี ด้วยหัวใจ”
วันที่ 4 พฤษภาคม 2567 ที่ วัดพระนารายณ์มหาราช วรวิหาร #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา พร้อมด้วย นายธนากร ประพฤทธิพงษ์ เลขานุการนายก อบจ., นางบุญสุดา แก้วกระจาย หน.สำนักปลัด นำข้าราชการ และพนักงานจ้าง ในสังกัด อบจ. ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันปฐมบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
โดยมี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผวจ.นครราชสีมา เป็นประธาน พร้อมนำ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ จิตอาสาพระราชทาน และประชาชน ร่วมกิจกรรม

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ