กิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย รุ่นที่ 9
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ที่โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา สังกัด อบจ.นครราชสีมา #นายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม รองนายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิดกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย ตามโครงการรณรงค์สนับสนุนและส่งเสริมความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางท้องถนน รุ่นที่ 9 ให้กับครูและนักเรียน โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา เพื่อสร้างความตระหนักและให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ความปลอดภัยทั้งในและนอกสถานศึกษา ปฏิบัติตามกฎจราจรที่ถูกต้อง
โดยมี นายจันทร์ศรี โพธิ์แก้ว รก.ผอ.รร.สุขไพบูลย์วิริยะวิทยา พร้อมด้วย คณะครู และเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้าร่วม

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ