กิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย รุ่นที่ 10
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 ที่โรงเรียนวังน้ำเขียวพิทยาคม สังกัด อบจ.นครราชสีมา #นายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม รองนายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิดกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย ตามโครงการรณรงค์สนับสนุนและส่งเสริมความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางท้องถนน รุ่นที่ 10 ให้กับครูและนักเรียน โรงเรียนวังน้ำเขียวพิทยาคม เพื่อสร้างความตระหนักและให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ความปลอดภัยทั้งในและนอกสถานศึกษา ปฏิบัติตามกฎจราจรที่ถูกต้อง
โดยมี นายชุณห์ ศิริชัยคีรีโกศล ส.อบจ.อ.วังน้ำเขียว พร้อมด้วยนายสว่าง ดีมา ผอ.รร.วังน้ำเขียวพิทยาคม, ผอ.รพ.สต., ผู้บริหารสถานศึกษา, คณะครู และเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้าร่วม

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ