กินเข่าค่ำ พาแลง ณ หนองบุญมาก
วันที่ 5 มีนาคม 2567 บริเวณสนามที่ว่าการอำเภอหนองบุญมาก #นายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม รองนายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานงาน “กินเข่าค่ำ พาแลง ณ หนองบุญมาก” แสดงให้เห็นถึงความร่วมไม้ร่วมมือ สร้างความรัก ความสมัครสมานสามัคคีของคนอำเภอหนองบุญมาก เชื่อว่างานกินเข่าค่ำฯ จะเป็นงานประจำปีของอำเภอหนองบุญมากต่อไป
โดยมี นายพิชาญ ตราผักแว่น นายอำเภอหนองบุญมาก พร้อมด้วย นายสมบัติ ศรีจันทร์รัตน์ ส.อบจ.อำเภอหนองบุญมาก, หัวหน้าส่วนราชการ, ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน เข้าร่วม

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ