ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม
วันที่ 2 พฤษภาคม 2567 ที่อาคารสิรินธร พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน นครราชสีมา #นายวีระชาติ ทุ่งไผ่เเหลม รองนายก อบจ.นครราชสีมา ร่วมประชุมหารือแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการและการบริหารงบประมาณส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม กรณีศึกษา อุทยานธรณีโลกโคราช เพื่อหาแนวทางในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม ปัญหาและอุปสรรคของการสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรณี เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวของชุมชนและจังหวัด
โดยมี น.ส.นภาพร เมฆาผ่องอำไพ ผู้ตรวจราชการกระทรวง พม., นายสุรพันธ์ ศิลปสุวรรณ รอง ผวจ.นครราชสีมา พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ