ขับเคลื่อนการศึกษา รร. ในสังกัดฯ
วันที่ 10 มกราคม 2567 #นายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม รองนายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานการประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 1/2567 เพื่อชี้แจงและขอความร่วมมือในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของ อบจ.นครราชสีมา
โดยมี นายธนากร ประพฤทธิพงษ์ เลขานุการนายก อบจ. พร้อมด้วย นายอาคม หาญสงคราม คณะที่ปรึกษาด้านการศึกษา., นายพงษ์พิมล คำลอย ผอ.สำนักการศึกษาฯ, นางวรรณภา นวลฉิมพลี ผอ.กองการเจ้าหน้าที่, คณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดฯ, หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมในพิธี ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมา

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ