ขับเคลื่อน ’30บาทพลัส’
เพื่อคุณภาพชีวิตประชาชน
วันที่ 1 มีนาคม 2567 ที่ห้องประชุมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ สสจ.นครราชสีมา #นายวีระชาติ_ทุ่งไผ่แหลม รองนายก อบจ.นครราชสีมา ร่วมแถลงข่าวการขับเคลื่อนนโยบายยกระดับ 30 บาท พลัส เพิ่มคุณภาพชีวิตประชาชน ระยะที่ 2 เพื่อให้ความรู้แก่หน่วยงานบริการด้านการบันทึกข้อมูล การรับส่งข้อมูล การกำหนดค่าสำคัญ (Configuration) และการปิดสิทธิให้ถูกต้องครบถ้วน และมีประสิทธิภาพสูงสุด
โดยมี นายสยาม ศิริมงคล ผวจ.นครราชสีมา พร้อมด้วย นายวิจิตร กิจวิรัตน์ รอง ผวจ., นพ.สุผล ตติยนันทพร นพ.สสจ., น.ส.วิตรี วิษณุโยธิน ผอ.สปสช. เขต 9 จ.นครราชสีมา, นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผอ.รพ.มหาราชนครราชสีมา, หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วม

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ