ครบรอบ 55 ปี “รวมพลัง อช.สานพลังแก้จน”
วันที่ 26 มกราคม 2567 ที่ วัดหนองแวง ต.หนองหว้า อ.บัวลาย #นายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม รองนายก อบจ.นครราชสีมา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรม ”รวมพลัง อช. สานพลังแก้จน พัฒนาคนอย่างยั่งยืน” เนื่องในวาระครบรอบ 55 ปี โครงการพัฒนาผู้นำอาสาสมัครพัฒนาชุมชน น้อมนำพระบรมราโชบาย ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ซึ่งมีกระแสรับสั่งให้บำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชน และพัฒนาประเทศชาติ ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีตามพระราชประสงค์ เพื่อสืบสานรักษาต่อยอดโครงการและแนวทางพระราชดำริต่างๆ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ภายในงานมีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนในพื้นที่ รวมไปถึงมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กครัวเรือนยากจนจำนวน 10 ทุน ทุนละ 1000 บาท กิจกรรมนิทรรศการผู้นำ อช.ดีเด่น และมีการจำหน่ายสินค้า OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชน ผู้ร่วมกิจกรรมประกอบด้วยอาสาพัฒนาชุมชนผู้นำชุมชนจากทุกอำเภอในจังหวัดนครราชสีมา ทั้งสิ้น 200 คน
โดยมี นายสุรพันธ์ ศิลปสุวรรณ รอง ผวจ., นายสามารถ สุวรรณมณี ปลัดจังหวัดนครราชสีมา, นางอรุณรัตน์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา, นางสาวจุฑาสัณห์ ตั้งตรีวีระกุล ส.อบจ.อ.บัวลาย, นางสุวรรณ วรรณศรี นายอำเภอบัวลาย, หัวหน้าส่วนราชการ, ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน เข้าร่วม

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ