ครูไม่ใช่เรือจ้าง “แต่เป็นผู้สร้างและผู้ให้”
วันที่ 13 มิ.ย. 2567 ที่ ห้องประชุม โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานพิธีไหว้ครูของนักเรียนโรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ประจำปี2567 เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความกตัญญูแก่คุณครูบาอาจารย์ทุกท่านที่ประสิทธิ์ประสาท วิชาความรู้ให้กับลูกศิษย์
โดยมี นายจิติวัฒนา ศรีคราม ผอ.รร.โนนไทยคุรุอุปถัมภ์ พร้อมด้วย รองผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ร่วมกิจกรรม ณ หอประชุม โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ อ.โนนไทย

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ