ค่ายเยาวชน southeast asia plus sustainable development goals camp 2024
วันที่ 29 มกราคม 2567 ที่ ห้องประชุมบรรณสารสาธิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา มอบให้ นายธนากร ประพฤทธิพงษ์ เลขานุการนายก อบจ. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรมค่ายเยาวชน southeast asia plus sustainable development goals camp 2024 เพื่อส่งสริมความเข้าใจและความสำคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน มีเป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรมจาก 11 ประเทศสมาชิก SEAMEO ระหว่างวันที่ 29 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2567 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ