วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567
สำนักช่างได้จัดส่งชุดซ่อมบำรุงทางชุดที่ 1 ออกปฏิบัติงานซ่อมแซมพื้นผิวถนนชำรุด ด้วยการ“สเปย์ยาง” ถนน อบจ.นม.22305 บ้านลุงเขว้า – บ้านสันติสุข อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ