งานฉลองอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อำเภอสีคิ้ว
วันที่14 มีนาคม 3567 ที่ บริเวณที่ว่าการอำเภอสีคิ้ว #นางยลดา หวังศุภกิจโกศ นายก อบจ.นครราชสีมา ร่วมเปิดงานฉลองวันแห่งชัยชนะท่านท้าวสุรนารี และงานกาชาด อำเภอสีคิ้ว ประจำปี 2567 เพื่อให้ประชาชนได้ระลึกถึงวีรกรรมของท้าวสุรนารี วีรสตรีของชาวไทย และกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชน โดยบรรยากาศภายในพิธีมีข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ อสม. และพี่น้องสตรี ร่วมรำบวงสรวงย่าโม และการแสดงแสง สี เสียง จัดจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) อีกมากมาย
โดยมี นายสานิตย์ ศรีทวี นายอำเภอสีคิ้ว, พ.ต.อ.ศักดิ์สิทธิ์ คงศักดิ์ตระกูล ผกก.สภ.สีคิ้ว, น.ส.สิริกรร ศรีทวี นายกกิ่งกาชาดอำเภอสีคิ้ว, นางกนกพร ศิลาภากุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสีคิ้ว, นายเกียรติ สิทธีอมร ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี (ชวน หลีกภัย), นายเลิศชัย ธนประศาสน์ รองประธานสภาฯ, นายศิริพงษ์ มกรพงศ์ ส.อบจ.อ.สีคิ้ว เขต 1, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, หน่วยงานภาครัฐ-ภาคเอกชน, ผู้บริหารสถานศึกษา, ผู้อำนวยการ รพ.สต., ผู้นำท้องถิ่น, พี่น้อง อสม. และประชาชน ร่วมพิธี
🎉ขอเชิญชวนเที่ยวงานฉลองอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี (ย่าโม) อำเภอสีคิ้ว ระหว่างวันที่ 14-20 มีนาคม 2567

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ