งานวันเชิดชูเกียรติ อสม. นครราชสีมา
วันที่ 23 พฤษภาคม 2567 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลโคราช #นายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม รองนายก อบจ.นครราชสีมา พร้อมด้วยนายเตชิต วัชรเมธาพงษ์ ผอ.กองสาธารณสุข และนายวิกร วัฒนะดิฐ หน.กลุ่มงาน รพ.สต. ร่วมเป็นเกียรติในงานเชิดชูเกียรติอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2567 เพื่อให้กำลังใจและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของพี่น้อง อสม. ที่เป็นแบบอย่างที่ดีด้านสุขภาพ อุทิศตนต่อส่วนรวม มีความมุ่งมั่น ดูแลประชาชนให้มีสุขภาพที่ดี
โดยมี นายวิจิตร กิจวิรัตน์ รองผวจ.นครราชสีมา พร้อมด้วย นพ.สุผล ตติยนันทพร นพ.สสจ.นครราชสีมา, สำนักงานเขตสุขภาพที่ 9, สำนักป้องกันและควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา, ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา, ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล, หัวหน้าส่วนราชการ และอาสาสมัครสาธารณสุข ทั้ง 32 อำเภอ เข้าร่วม

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ