วันที่ 20 พฤษภาคม 2567
งานวิศวกรรมไฟฟ้าสำนักช่าง #ฝ่ายเครื่องจักรกล แบ่งชุดทีมปฏิบัติงาน ดังนี้
1.เข้าทำตรวจซ่อมแก้ไขระบบสายส่งกำลังด้านแรงต่ำเข้าตัวอาคารเรียน3ชั้นโรงเรียนมะค่าวิทยา เนื่องด้วยระบบไฟฟ้าเกิดการช็อตมีเสียงและประกายไฟฟ้าทำให้ฉนวนหุ้มละลาย
2.เข้าสำรวจตัวอาคาร เรียน 108ล อาคาร2ชั้น โรงเรียนโตนดพิทยาคม ซึ่งถูกปรับเปลี่ยนเป็นอาคารที่พักสำหรับนักกีฬาของโรงเรียน
เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ปลั๊กไฟฟ้าและระบบไฟฟ้าของตัวอาคารเนื่องด้วยมีเด็กนักเรียนที่เป็นนักกีฬาพักอาศัยจำนวนมาก มีการใช้งานไฟฟ้ามาก ระบบไฟฟ้ารวมถึงเบรกเกอร์ไฟ มีการตัดการทำงานอยู่บ่อยมาก จึงเกรงจะเกิดความไม่ปลอดภัย แก่เด็กนักเรียน นักกีฬา ผู้อำนวยการสำนักช่างและหัวฝ่ายเครื่องจักรกล จึงได้ สั่งการให้เข้าสำรวจเพื่อปรับปรุงอาคารให้เกิดความปลอดภัยแก่เด็กนักกีฬาและนักเรียน โดยเร่งด่วน

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ