วันที่ 8 พฤษภาคม 2567
งานอาคารสถานที่-สำนักช่าง #ฝ่ายเครื่องจักรกล แบ่งชุดทีมออกปฏิบัติงานดังนี้
1.ตัดต้นไม้ โรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้านครราชสีมา
2.กางเต็นท์และเก็บเก้าอี้ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ