วันที่ 17 พฤษภาคม 2567
งานอาคารสถานที่-สำนักช่าง #ฝ่ายเครื่องจักรกล แบ่งชุดทีมออกปฏิบัติงานดังนี้
1.ตัดต้นไม้และขนย้ายเศษกิ่งไม้ โรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้านครราชสีมา ต.โคกกรวด อ.เมืองนครราชสีมา
2.ขนส่งหญ้าเทียมไปโรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์ ต.หนองหว้า อ.บัวลาย
3.เก็บเต๊นท์-เก้าอี้ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ต.ปรุใหญ่ อ.เมืองนครราชสีมา

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ