วันที่ 21 พฤษภาคม 2567
งานอาคารสถานที่-สำนักช่าง #ฝ่ายเครื่องจักรกล ออกปฏิบัติงานตัดต้นไม้และขนย้ายเศษกิ่งไม้ โรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้านครราชสีมา ต.โคกกรวด อ.เมืองนครราชสีมา

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ