วันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2567
สำนักช่างได้จัดส่งชุดซ่อมบำรุงทางชุดที่ 3 ออกปฏิบัติงาน เพื่อซ่อมแซมถนน ด้วยการสเปย์ยาง ถนนสาย นม.ถ. 1-13203 บ.ดอนมัน-บ.ละเลิงหิน อ.ประทาย และถนนสาย นม.ถ.1-13306 บ.กระทุ่มราย-บ.โนนหญ้านาง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ