วันที่ 31 มกราคม 2567
สำนักช่างได้จัดส่งชุดซ่อมบำรุงทางชุดที่ 3 ออกปฏิบัติงาน เพื่อทำการทำปรับปรุงซ่อมแซมถนนด้วยการสเปย์ยาง ถนนสาย นม.ถ.1-32301 บ้านโนนเลียบ-บ้านหนองยาง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ