วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567
สำนักช่างได้จัดส่งชุดซ่อมบำรุงทางชุดที่ 1
ออกปฏิบัติงานซ่อมแซมพื้นผิวถนนชำรุดด้วยการสเปย์ยาง ถนน อบจ.นม.17302 บ้านหนองจิก-บ้านชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ