วันที่ 23-24 มกราคม 2567
สำนักช่างได้จัดส่งชุดซ่อมบำรุงทางชุดที่ 1
ออกปฎิบัติงานซ่อมแซมพื้นผิวถนนชำรุด ด้วยสเปย์ยาง ถนนสาย อบจ.นม.18009 สายยุทธศาสตร์ บ้านกุดจิก–บ้านนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ