วันที่ 15-18 มกราคม 2567
สำนักช่างได้จัดส่งชุดซ่อมบำรุงทางชุดที่ 3 ออกปฏิบัติงาน เพื่อทำการทำปรับปรุงซ่อมแซมถนนด้วยยางมะตอย ถนนสายบ้านด่านคนคบ-ปากทางเทศบาล นม.ถ.1-10202 อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ