วันที่ 5-7 มีนาคม 2567
สำนักช่างได้จัดส่งชุดซ่อมบำรุงทางชุดที่ 3 ออกปฏิบัติงานทำยาง ถนน นม.ถ. 1-17308 บ้านลิ้นฟ้า-บ้านท่าสวนยา อ.ประทาย จ.นครราชสีมา

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ