วันที่ 4 กรกฎาคม 2567
สำนักช่างได้มอบหมาย #ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง จัดส่งชุดซ่อมบำรุงทางที่ 2 ออกปฎิบัติงานซ่อมแซมพื้นผิวถนนชำรุด ด้วยการสเปรย์ยาง ถนนสายทาง นม.ถ. 1-10204 บ้านกลึง – บ้านหนองสะแก อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ