วันที่ 5 กรกฎาคม 2567
สำนักช่างได้มอบหมาย #ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง จัดส่งชุดซ่อมบำรุงทางที่ 3 ออกปฎิบัติงานซ่อมแซมพื้นผิวถนน โดยวิธีสเปรย์ยาง ถนน นม.ถ.1-19101 บ้านหนองกระโดน-บ้านหนองม่วง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา (วันที่5)

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ