วันที่ 3 พฤษภาคม 2567
สำนักช่างได้มอบหมาย #ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง จัดส่งชุดซ่อมบำรุงทางที่ 3 ออกปฎิบัติงานซ่อมแซมพื้นผิวถนนชำรุด ด้วยการสเปย์ยาง
ถนนสายทาง นม.ถ.1-14012 บ้านหนองตะแบก- บ้านหนองประดู่ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา (วันที่2)

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ