วันที่ 9 เมษายน 2567
สำนักช่างได้จัดส่งชุดซ่อมบำรุงทางชุดที่ 3 ออกปฏิบัติงานเพื่อทำยางซ่อมแซมถนนสาย นม.ถ.1-21112 บ้านโป่งไทร-บ้านซับสำราญ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ