วันที่ 1 พฤษภาคม 2567
สำนักช่างได้มอบหมาย #ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง จัดส่งชุดซ่อมบำรุงทางที่ 3 ออกปฎิบัติงานซ่อมแซมพื้นผิวถนนชำรุด ด้วยการสเปย์ยาง
ถนนสายทาง นม.ถ.1-14204 บ้านเก่านางเหริญ – บ้านโกรกละลาย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ