วันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2567
สำนักช่างได้จัดส่งชุดปรับเกรดชุดที่ 3 ออกปฏิบัติงานซ่อมแซมถนนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา ดังนี้
1.ถนนลูกรังสายรอบบ้านศรีษะกระบือ ด้านทิศใต้-วัดศรีษะกระบือ บ้านศรีษะกระบือ หมู่ที่ 2 ระยะทาง 500 เมตร
2.ถนนลูกรัง สายประตูน้ำไปฝายกักเก็บน้ำกำนันน๊อต บ้านศรีษะกระบือ หมู่ที่ 2 ระยะทาง 3,000 เมตร
3.ถนนลูกรังสายคลองไผ่-วัดโคกไทย บ้านโคกไทย หมู่ที่ 6 ระยะทาง 1,700 เมตร
4.ถนนหินคลุก-ลูกรัง สายประตูน้ำบ้านหัวนา-บ้านดู่ไปบ้านโคกกระเบื้อง หมู่ที่ 11 บ้านโคกไทย หมู่ที่ 6 ระยะทาง 3,200 เมตร

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ