วันที่ 13-15 กุมภาพันธ์ 2567
สำนักช่างได้จัดส่งชุดปรับเกรดชุดที่ 1 ออกปฏิบัติงานในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา เพื่อทำการปรับเกรดบดอัดถนนหินครก และถนนดินลูกรัง ดังนี้
1.บ้านใหม่ – บ้านคู หมู่ที่ 10 ระยะทาง 1000 เมตร
2.บ้านใหม่ – บุปูน ระยะทาง 1700 เมตร
3.สายเลียบคลองตะวันออก บ้านมะเกลือหมู่ที่ 6
ระยะทาง 1,000 เมตร
4.เลียบคลองด้านทิศตะวันตก ระยะทาง 1,500 เมตร
5.บ้านดอนใหญ่ หมู่ที่ 7 สายเรียบคลองหญ้าคา
ระยะทาง 1,600 เมตร
6.บ้านสะแกแสงหมู่ที่ 2 สายรอบสระโคกเดิ่น
ระยะทาง 580 เมตร

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ