วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2567
สำนักช่างได้จัดส่งชุดปรับเกรดชุดที่ 2 ออกปฏิบัติงาน เพื่อทำการปรับเกรดบดอัดถนนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา ดังนี้
1. บ้านลุงเขว้าหมู่ที่ 6 เส้นสมหวัง ระยะทาง 2,800 เมตร
2. บ้านจิตประสงค์หมู่ที่ 1 จิตประสงค์ซอย 11 ระยะทาง 800 เมตร
3. บ้านจิตประสงค์หมู่ที่ 1 จิตประสงค์ซอย 8 ระยะทาง 500 เมตร

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ