วันที่ 15-17 มกราคม 2567
สำนักช่างได้จัดส่งชุดปรับเกรดชุดที่ 4 ออกปฏิบัติงานในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตูม อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อทำการราดน้ำเกรดบดอัดถนนหินคลุก ดังนี้
1. บ้านหนองไร่ หมู่ที่4 รวมระยะทาง 4000 เมตร
2. บ้านหนองโดน หมู่ที่5 รวมระยะทาง 5000 เมตร
3. บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่8 ถึง หมู่ที่10 รวมระยะทาง 5000 เมตร
และทำการปรับเกรดบดอัดถนนดินภายในบ้านหนองนาดี หมู่ที่6 รวมระยะทาง 1000 เมตร

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ