วันที่ 3-5 เมษายน 2567
สำนักช่างได้จัดส่งชุดปรับเกรดชุดที่ 1 ออกปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกระเบื้อง อ.บ้านเหลื่อม เพื่อทำการปรับเกรดถนนหินคลุก – ถนนดินลูกรังกลบหลุมบ่อบดอัดใหม่ ดังนี้
1.สายบ้านโคกกระเบื้องเชื่อมเขตติดต่อตำบลบ้านเหลื่อมหมู่ 1 ระยะทาง 1,000 เมตร
2.สายบ้านโคกกระเบื้องถึงสระน้ำหนองกอกตุ่นหมู่ 1 ระยะทาง 1,100 เมตร
3.สายเรียบคลองอีสานเขียวบ้านโคกกระเบื้องหมู่ 1 ระยะทาง 2,000 เมตร
4.สายบ้านดอนตะหนินถึงอ่างเก็บน้ำโคกโป่งหมู่ที่ 1 ระยะทาง 1,500 เมตร
5.จากสามแยกบ้านนายสุดใจถึงเขตตำบลวังโพธิ์หมู่ที่ 2 ระยะทาง 1,800 เมตร
6.สายบ้านหนองแขมถึงบ้านโดนตาลเสี้ยนหมู่ 3 ระยะทาง 900 เมตร
7.สายบ้านหนองแขมถึงเขตตำบลวังโพธิ์หมู่ 4 ระยะทาง 900 เมตร
8.จากถนนยุทธศาสตร์เลียบคลองอีสานเขียวหมู่ 4 ระยะทาง 700 เมตร
9.สายบ้านสามัคคีพัฒนาถึงบ้านโนนตาลเสี้ยนหมู่ 13 ระยะทาง 1,500 เมตร

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ