วันที่ 17 เมษายน 2567
สำนักช่างได้จัดส่งชุดปรับเกรดชุดที่ 3 ออกปฏิบัติงานในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียบ อ.ด่านขุนทด เพื่อทำการรื้อปรับเกรดบดอัดถนน ดังนี้
1.ถนนสายหลังวัดกุดน้ำใสหมู่ 3 เชื่อมบ้านดอนกุดมันหมู่ 4 ระยะทาง 1,200 เมตร
2.ถนนสายบ้านกุดน้ำใสหมู่ 3 เชื่อมติดเขตอบต.ขุนละคร ระยะทาง 1,000 เมตร
3.ถนนสายบ้านกุดน้ำใสหมู่ 3 ไปคลองชลประทานสายน้ำล้น ระยะทาง 800 เมตร
4.ถนนสายรอบบ้านกุดน้ำใสหมู่ 3 ระยะทาง 1,400 เมตร

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ