วันที่ 18 เมษายน 2567
สำนักช่างได้จัดส่งชุดปรับเกรดชุดที่ 2 ออกปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา อ.โชคชัย เพื่อทำการรื้อปรับเกรดบดอัดถนน ดังนี้
1.ถนนเส้นบ้านกุดจอกน้อย ถึง สะพานบ้านกุดโบสถ์ ระยะทาง 1,000 เมตร
2.ปรับเกรดถนนสวนแปรงผัก ระยะทาง 500 เมตร

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ