วันที่ 18 เมษายน 2567
สำนักช่างได้จัดส่งชุดปรับเกรดชุดที่ 3 ออกปฏิบัติงานในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด อ.ด่านขุนทด เพื่อทำการรื้อปรับเกรดบดอัดถนน ดังนี้
1.สายรอบบ้านหมู่ 3-เชื่อมติดเขต อบต.ด่านขุนทด ระยะทาง 200 เมตร
2.สายเลียบคลองชลประทานชุมชนบ้านกุดน้ำใสหมู่ 3 ระยะทางชลประทาน 800 เมตร
3.สายทางหลวง 201 แยกปั๊มปตท.- เชื่อมบ้านห้วยหมู่ 2 ระยะทาง 2,300 เมตร
4.สายบ้านห้วยหมู่ 2 -ไปนานายแจ้ ระยะทาง 400 เมตร

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ