วันที่ 23 เมษายน 2567
สำนักช่างได้มอบหมาย #ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง จัดส่งชุดปรับเกรดชุดที่ 3 ออกปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ อบต.บ้านแปลง อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา เพื่อทำการปรับเกรดราดน้ำบดอัด (วันที่2) ดังนี้
1.ถนนลูกรังสายบ้านแปลงใหม่พัฒนาหมู่ 4 ระยะทาง 350 เมตร
2.ถนนหินคลุก + ลูกรังสายบ้านหนองเรือ – บ้านหัวนา
สายที่1 ระยะทาง 600 เมตร, สายที่ 2 ระยะทาง 850 เมตร
3.ถนนลูกรังสายบ้านแปลงใหม่พัฒนา – หนองเพ่ง ระยะทาง 1,200 เมตร
4.ถนนหินคลุกสายหนองเพ่ง – เชื่อมติดเขตกุพิมาน ระยะทาง 1,000 เมตร

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ