วันที่ 23 เมษายน 2567
สำนักช่างได้มอบหมาย #ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง จัดส่งชุดปรับเกรดชุดที่ 4 ออกปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ อบต.ตลาดไทร อ.ประทาย จ.นครราชสีมา เพื่อทำการราดน้ำเกรดบดอัดถนนลูกรัง (วันที่ 2)ดังนี้
1.จากบ้านหนองกก ถึงบ้านหนองบัว รวมระยะทาง 3,000 เมตร
2.จากบ้านหนองกก ถึงบ้านโนนงิ้ว ระยะทาง 2,000 เมตร

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ