วันที่ 24 เมษายน 2567
สำนักช่างได้มอบหมาย #ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง จัดส่งชุดปรับเกรดชุดที่ 2 ออกปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ อบต.จระเข้หิน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา เพื่อทำการรื้อปรับเกรดบดอัดถนน (วันที่2) ดังนี้
1.ถนนสายคุ้มภายในหมู่บ้านใหม่ตลิ่งชัน หมู่ที่ 5 ระยะทาง 1,700 เมตร
2.ถนนสายโคกพลวง หมู่ที่ 5 ระยะทาง 100 เมตร
3.ถนนสายโคกใหญ่ หมู่ที่ 5 ระยะทาง 700 เมตร
4.ถนนสายบ้านตลิ่งชันหมู่ ที่ 9 หมู ที่ 10 ตำบลจระเข้หิน เชื่อม ตำบลบ้านใหม่ ระยะทาง 2,200 เมตร

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ