วันที่ 30 เมษายน 2567
สำนักช่างได้มอบหมาย #ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง จัดส่งชุดปรับเกรดชุดที่ 3 ออกปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ อบต.บ้านแปลง อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา เพื่อทำการปรับเกรดราดน้ำบดอัดซ่อมแซมบำรุงถนน (วันที่ 7)
1.ถนนลูกรัง+หินคลุก สายหลังโรงเรียนบ้านฝายโบสถ์ ระยะทาง 2,200 เมตร
2.ถนนลูกรัง สายบ้านฝายโบสถ์ – บ้านระไหว ระยะทาง 1,800 เมตร

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ