วันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2567
สำนักช่างได้จัดส่งชุดรถแบคโฮแขนยาวและรถดั้มเทท้ายออกปฏิบัติงาน เพื่อทำการขุดลอกวัชพืชภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม บ้านหนองปื้ด หมู่ที่8 อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ