วันที่ 22-25 มกราคม 2567
สำนักช่างได้จัดส่งชุดรถแบคโฮแขนยาวและรถดั้มเทท้ายออกปฏิบัติงาน เพื่อทำการขุดลอกวัชพืช ภายในบ้านหนองเรือ เทศบาลตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ